71367 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

71367 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3