‘ Μου λείπει να συμβεί κάτι ωραίο χωρίς να το περιμένω, αλήθεια μου λείπει!’…

‘ Μου λείπει να συμβεί κάτι ωραίο χωρίς να το περιμένω, αλήθεια μου λείπει!’

' Μου λείπει να συμβεί κάτι ωραίο χωρίς να το περιμένω, αλήθεια μου λείπει!'... 1