Για πείτε λίγο να ξέρουμε και εμείς οι τριτοτέταρτοι……

Για πείτε λίγο να ξέρουμε και εμείς οι τριτοτέταρτοι…

Για πείτε λίγο να ξέρουμε και εμείς οι τριτοτέταρτοι...... 1