Έτσι ήταν η Ελλάδα κάποτε, “σαν ένας δίσκο με αντίδωρα.που…

Έτσι ήταν η Ελλάδα κάποτε, “σαν ένας δίσκο με αντίδωρα.που
κανένας δεν τη χόρτασε.”

Έτσι ήταν η Ελλάδα κάποτε, "σαν ένας δίσκο με αντίδωρα.που... 1