Ηταν πολύ της μόδας κάποτε………………νοσταλγούν όσοι το
πρόλαβαν !!

1