Το παλιό καφενεδάκι ,, ο δίσκος με το μπρίκι, όλα τα λεφτά !!

1