Με το βλέμμα να ταξιδεύει πάνω από θάλασσες…

Με το βλέμμα να ταξιδεύει πάνω από θάλασσες

Με το βλέμμα να ταξιδεύει πάνω από θάλασσες... 1