Είναι δύσκολο να είσαι μητέρα με πολλά παιδιά, ακόμα κι αν είσαι αρκούδα…..

Είναι δύσκολο να είσαι μητέρα με πολλά παιδιά, ακόμα κι αν είσαι αρκούδα..... 1

Είναι δύσκολο να είσαι μητέρα με πολλά παιδιά, ακόμα κι αν είσαι αρκούδα..🐻