11386 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

Baiju Patil
The name of this bird is Himalyan Monal. It’s one of the most beautiful and rare species of India.

11386 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 1