11434 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

11434 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3