11492 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

Vermilion lake. Banff National Park. Alberta. Canada

11492 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 1