11502 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

Beautiful Long tailed Shrike
Satara Maharashtra, India
December 2020
11502 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 1