11514 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

11514 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3