11529 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

L’Arc de Triomphe in Paris, France. (photo taken by me, 2017)

11529 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 1