49924 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

49924 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3