92094 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

92094 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3