Άγιος Ιωάννης Βατάτζης: Η οικονομική πολιτική του «Πατρός των Ελλήνων»


Υπό την πατριαρχικήν αυτού διοίκησιν, η χώρα απήλαυσε, μεγάλης υλικής ευημερίας. Υπήρξεν οικονόμος ούτως εξαίρετος, ώστε το προϊόν των κτημάτων του στέμματος ου μόνον επήρκει προς συντήρησιν της τραπέζης αυτού, αλλ΄άφινεν εις αυτόν και περίσσευμα χάριν ιδρύσεως νοσοκομείων, πτωχοκομείων και γηροκομείων ούτως, ώστε μετά τας ημέρας αυτού η Αυτοκρατορία της Νίκαιας ελέγετο έχουσα φιλανθρωπικά ιδρύματα καλλίτερα πάσης άλλης πόλεως.

Άγιος Ιωάννης Βατάτζης: Η οικονομική πολιτική του «Πατρός των Ελλήνων» 1

Άγιος Ιωάννης Βατάτζης: Η οικονομική πολιτική του «Πατρός των Ελλήνων»

Διάβασε τη συνέχεια


Σου αρέσει; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

0 Σχόλια

Your email address will not be published. Required fields are marked *