Κάθε πρωί ο Θεός ανοίγει την κουρτίνα και εμφανίζει…

Κάθε πρωί ο Θεός ανοίγει την κουρτίνα και εμφανίζει
τα έργα του. 🌿🌱🌳🌿🌱🌳🌿🌱

Κάθε πρωί ο Θεός ανοίγει την κουρτίνα και εμφανίζει... 1