Αν κάνεις μια λίστα φίλων, φτιάξε την με μολύβι η ζωή θα σου πει το γιατί….

Αν κάνεις μια λίστα φίλων, φτιάξε την με μολύβι η ζωή θα σου πει το γιατί.

Αν κάνεις μια λίστα φίλων, φτιάξε την με μολύβι η ζωή θα σου πει το γιατί.... 1