6098 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια

Τι κωδικό στέλνουμε?

6098 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια 1