Ένα όμορφο αναπαλαιωμένο σπίτι στην Πλάκα… θυμίζει τις παλιές γειτονιές της Αθ…

Ένα όμορφο αναπαλαιωμένο σπίτι στην Πλάκα… θυμίζει τις παλιές γειτονιές της Αθήνας !!

Ένα όμορφο αναπαλαιωμένο σπίτι στην Πλάκα... θυμίζει τις παλιές γειτονιές της Αθ... 1