Η γλωσσα των πλανητων…

Η γλωσσα των πλανητων... 1

Η γλωσσα των πλανητων

In space, electromagnetic vibrations exist and can be mapped as sound. These electromagnetic vibrations pulsate in different wavelengths and can be recorded by special equipment in NASA’s spacecrafts. The recordings are then translated into sounds that our ears could hear.Πηγή