ποτέ μη κρίνεις κάποιον μόνο από την εμφάνιση……

ποτέ μη κρίνεις κάποιον μόνο από την εμφάνιση...... 1

ποτέ μη κρίνεις κάποιον μόνο από την εμφάνιση…

ένα μάθημα ζωής, ποτέ μη κρίνεις κάποιον μόνο από την εμφάνιση…Πηγή