Τα συναισθήματα είναι σαν τα κύματα….

Τα συναισθήματα είναι σαν τα κύματα.
Δεν μπορείς να τα σταματήσεις να έρχονται,
αλλά μπορείς να επιλέξεις ποιο θα σε παρασύρει.

#φιλότιμο #philotimo

Τα συναισθήματα είναι σαν τα κύματα.... 1


Πηγή