Το κουτσοβλάχικο ζήτημα και οι ελληνορουμανικές εντάσεις


Εν αντιθέσει με τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες των Βαλκανίων οι Βλάχοι υπήρχαν αποκλειστικά ως γλωσσική ομάδα, οι ίδιοι δε αυτοαποκαλούνταν διαφορετικά ως Αρωμούνοι ή Armani εκ του Romanus ως γλωσσικοί απόγονοι των λατινόφωνων εποίκων της Ρώμης στην Βαλκανική. Ο όρος πάλι Βλάχος προέρχεται από το σλάβικο μάλλον Vlach όρο με τον οποίον προσδιόρισαν τους μη σλαβόφωνους αλλά αλλόγλωσσους λατινόφωνους πολίτες τους οι “Βυζαντινοί” Ρωμαίοι μετά την κάθοδο των Σλάβων, ώστε να τους διαχωρίσουν τόσο από τους Σλάβους, όσο κι από τους Λατίνους της Δύσης. Μεγάλο πλήθος λατινόφωνων ζούσαν στην περιοχή της Ρωμανίας, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, αλλά και στην Θεσσαλία που στα ύστερα χρόνια καλούνταν Μεγάλη Βλαχία, την Μακεδονία και την Αλβανία, ακόμη δε βορειότερα κατοικούσαν πυκνοί πληθυσμοί στην Δακοβλαχία που συμπίπτει με την σημερινή Ρουμανία- Μολδαβία.

Το κουτσοβλάχικο ζήτημα και οι ελληνορουμανικές εντάσεις 1

Το κουτσοβλάχικο ζήτημα και οι ελληνορουμανικές εντάσεις

Διάβασε τη συνέχεια


Σου αρέσει; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

0 Σχόλια

Your email address will not be published.