«Υπερασπίσου το παιδί,…

«Υπερασπίσου το παιδί,
γιατί αν γλιτώσει το παιδί,
υπάρχει ελπίδα»

via Anastasia Kousovista

#philotimo #φιλότιμο

«Υπερασπίσου το παιδί,... 1


Πηγή