2 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρ…


2 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη καί οί σύν αυτοίς
Τρίτη 26 Απριλίου
🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿
⛪🕊️⛪🕊️⛪🕊️
Ἀπολυτίκιον Ὡς φῶς ἡμῖν ὤφθησαν Ραφαὴλ μέγα
Ὁμοῦ καὶ Νικόλαος οἱ κεκρυμμένοι.
Εἰρήνη ἀθλήσασα σὺν τοῖς τοκεῦσι
Ἡμῖν ἤδη ἔγνωσται θαύμασι ξένοις.
Καρυῶν ἀθλήσαντες Μονῇ τῇ πάλαι
Τῆς ἄνω ἐπέβητε Μάρτυρες δόξῃς.

Ἐν Λέσβῳ, ἀθλήσαντες, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν ἡγιάσατε, τῇ τῶν Λειψάνων ὑμῶν, εὑρέσει μακάριοι. Ὅθεν ὑμᾶς τιμῶμεν, Ῥαφαὴλ θεοφόρε, ἅμα σὺν Νικολάῳ καὶ παρθένῳ Εἰρήνῃ, ὡς θείους ἡμῶν προστάτας καὶ πρέσβεις πρὸς Κύριον

2 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρ... 1


Σου αρέσει; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

0 Σχόλια

Your email address will not be published.