11566 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

11566 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3