11572 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

11572 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3