11454 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

𝑪𝒂𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕..𝑰𝒕 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓.. 🌊🌅🎨 𝑅𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜, 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙 @debranascimeto [ig] 📸

11454 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 1